Uvjeti korištenja i pravila privatnosti

Svi sadržaji i fotografije objavljeni na www.hrvatski-pravopis.hr vlasništvo su Školske knjige. Pri objavi i prezentiranju materijala preuzetih s ove mrežne stranice obvezno valja navesti izvor i objaviti poveznicu na ovu stranicu (npr. preuzeto s www.hrvatski-pravopis.hr).

Hrvatski-pravopis.hr nastoji održavati informacije na ovim stranicama kako bi bile točne i potpune, ali ne preuzima odgovornost za njihovu istinitost i potpunost ni za sadržaj stranica vanjskih poveznica.

Hrvatski-pravopis.hr ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati na računalu preuzimanjem datoteka s mrežne stranice ili mrežnih stranica do kojih čitatelji dođu preko poveznice s njega.

Hrvatski-pravopis.hr zadržava pravo izmjene sadržaja mrežne stranice te uvjeta korištenja bez prethodne najave u bilo kojem trenutku.

 

Privatnost podataka

Podatci koje popunjavate u registracijskom obrascu nisu dostupni javnosti te su pohranjeni u sustavu stranice Hrvatski-pravopis.hr radi boljeg pružanja usluge na temelju danih informacija.

Hrvatski-pravopis.hr poštuje privatnost posjetitelja ove mrežne stranice pa će sve podatke prikupljene pri ispunjavanjua obrazaca upotrijebiti samo za autentifikaciju korisnika, analizu i statistiku. Hrvatski-pravopis.hr neće ponuditi podatke o korisnicima i posjetiteljima trećim stranama.

Sve promjene vezane za privatnost bit će pravodobno objavljene na ovoj stranici ili dostupne korisnicima na neki drugi prikladan način.

Pozivamo vas da se pri služenju ovom i drugim mrežnim stranicama pridržavate Internetskog bontona (Netiquette) dostupnog na CARNET-ovim stranicama.

 

Slažete se sa sljedećim

Služit ćete se sadržajima stranice Hrvatski-pravopis.hr samo za osobne potrebe, a ne u bilo kakve komercijalne svrhe.

Vi ste odgovorni i svjesni posljedica za sve aktivnosti koje se pojavljuju pod Vašim imenom i prezimenom.

Sadržajima koje dijelite na stranicama Hrvatski-pravopis.hr ne smijete pozivati na nasilje, oni ne smiju sadržavati prijetnje, spolnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju, govor mržnje te poticati na kršenje bilo kojeg zakona koji vrijedi u Republici Hrvatskoj.

Sav sadržaj koji procijenimo neprimjerenim trajno ćemo ukloniti sa stranica Hrvatski-pravopis.hr.

Ako ste međunarodni korisnik, morate biti upoznati sa zakonima koji vrijede u Republici Hrvatskoj.

Jedan korisnik ne smije kreirati više korisničkih računa.

 

Pitajte, komentirajte ili prijavite bilo koji oblik kršenja Uvjeta korištenja na: info@hrvatski-pravopis.hr.

 

Pri pristupanju pozorno pročitajte uvjete korištenja i pravila privatnosti

Pristupajući, pretražujući i koristeći se stranicama Hrvatski-pravopis.hr, slažem se i potpuno razumijem Uvjete korištenja i pravila privatnosti stranica Hrvatski-pravopis.hr te jamčim da su podatci koje sam dao/dala točni.