Školska knjiga logo
Aplikacija Hrvatski pravopis

Digitalne inačice Hrvatskog pravopisa Školske knjige

U tri jednostavna koraka iskoristite mogućnosti koje Vam pruža aplikacija HRVATSKI PRAVOPIS.

Chrome iPad

Kako se koristiti aplikacijom?

Obilježja aplikacije HRVATSKI PRAVOPIS

Za sve platforme

Aplikacija HRVATSKI PRAVOPIS dostupna je na svim platformama (Win, Mac,
Android, iOS).

Jednostavno korištenje

Intuitivna koncepcija aplikacije omogućava jednostavno korištenje.

Moderno sučelje

S užitkom ćete se služiti aplikacijom Hrvatski pravopis i zbog moderno oblikovanog sučelja.

Uvijek uz vas

Vaš pravopis uvijek Vam je pri ruci.

Lagano pretraživanje

U nekoliko trenutaka pretražite rječnik i pravopisna pravila.

HRVATSKI PRAVOPIS uvijek dostupan

Gdjegod bili, Vaš je pravopis uvijek uz Vas, bez obzira na internetsku vezu.​

 

HRVATSKI PRAVOPIS

Hrvatski pravopis

Hrvatski pravopis, koji svojim primjernim opsegom, nazivima i jasnoćom pravila omogućava jednostavno korištenje svima koji se služe hrvatskim jezikom ili ga uče, Školska knjiga daruje Vam u digitalnoj inačici.​

Preuzmite aplikaciju za svoj uređaj