Impressum

 

Za izdavača

dr. sc. Ante Žužul

 

Voditelj odjela digitalnog izdavaštva

Krešimir Serdarušić

 

Projektiranje i izrada sustava

Tomislav Perković
Željko Šoštarić

 

Izrada, dizajn i održavanje portala

Krešimir Serdarušić
Tomislav Perković
Jadranko Krajinović

 

Idejna razrada i koncept portala

Martina Žužul
Matilda Bulić
Dinka Juričić
Krešimir Serdarušić 
Ljiljana Jojić
Uredništvo Školske knjige

 

Lektura

Lektorska služba Školske knjige

 

Fotografije

Piktoteka Školske knjige